Látogatási rend a Kórházban 2023.03.22-től

Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Látogatók!

Az országos tisztifőorvos 63102-1/2022/EÜIG számú „Ajánlás a fekvőbeteg intézmények részére a látogatás szabályainak meghatározására” alapján a látogatással kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesek:

 1. Egy betegnél egy időben óránként legfeljebb két – kizárólag egészséges, a betegség tüneteit nem mutató – látogató tartózkodhat. A látogató a látogatási időben részt vehet a beteget érintő általános gondozási tevékenységekben (pl. borotválás, hajmosás, fürdetés, a beteg étkeztetésében való segítség, a látogatóval történő séta, stb.), de szakápolási tevékenységet nem végezhet.
 2. A portaszolgálatnál rendelkezésre álló, Kórházunkban bent fekvő betegek listáján a biztonsági őrök rögzítik a látogató érkezését, a maximált látogatói fő fölött nem engednek fel több személyt.
 3. Felhívjuk a figyelmet, hogy 10 év alatti gyermekek Kórház területére látogatási céllal történő érkezését nem javasoljuk!
 4. Kérjük Tisztelt Látogatóinkat a belépési pontokon kihelyezett fertőtlenítőszer adagolók használatával a kézfertőtlenítést elvégezni szíveskedjenek.
 5. Az izolációs/járványügyi megfigyelés alá vont kórtermek ápoltjai az Eütv. 11. §
  (3)-(6) bekezdésében a kapcsolattartás jogára vonatkozóan meghatározott esetek kivételével nem látogathatók. A törvényben szabályozott esetekben a korábbiakban meghatározott módon, a „Rendkívüli látogatási kérelem” formanyomtatványon kérvényezhető a látogatás a Főigazgatóságon (e-mail: foigazgato@sztmargit.hu).
 6. Az izolációs/járványügyi megfigyelés alá vont kórtermekben fekvő ápoltak részére a 9. pontban rögzített látogatási időben van lehetőség az osztályon a névvel, valamint az átadáshoz szükséges egyedi információkkal ellátott csomag beadására.
 7. Ha a látogatható beteg állapota és az intézmény adottságai megengedik, az időjárás függvényében lehetőség szerint a szabadban történjen a látogatás.
 8. A látogatóknak a fekvőbeteg ellátó osztályra történő belépéskor maszkot kell viselniük az alábbi kivételekkel:                                                                                               – a hatodik életévet be nem töltött kiskorúak, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személyek nem kötelesek maszkot viselni                                                                                                        –  az akadálymentes kommunikáció érdekében a nagyothalló, illetve siket ápoltak látogatói mentesülnek a maszkviselés alól.
 9. A látogatásra hétköznap délután 15:00-18:00 óra között, hétvégén és ünnepnapon ezen időpont mellett délelőtt 10:00-12:00 óra között is van lehetőség. Fentiektől kivételt képez a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, ahol minden nap 16.00—17.00 óra között biztosított a látogatás. Az előírt idő letelte után a látogatók kötelesek a Kórház területét elhagyni!

Kérjük Önöket, hogy fentieket betartani, a Kórház dolgozóival együttműködni szíveskedjenek!

Jelen utasítás 2023. március 22. napján lép hatályba!