KÖZÉRDEKŰ ADATOK

A Szent Margit Kórház közbeszerzési terve

A közbeszerzés célja az államháztartás kiadásainak ésszerűsítése, a közpénzek felhasználásának átláthatóvá tétele, széles körű nyilvános ellenőrizhetősége, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján a Szent Margit Kórház mint költségvetési intézmény a törvény hatálya alá tartozik.

A szabályozásnak megfelelően a Kórházunk ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást a visszterhes szerződések megkötése céljából köteles lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében.

A beszerzés tárgya és eljárás rendje:

  1. Közösségi eljárásrend: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás
  2. Nemzeti eljárásrend: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió

Kórházunk 2013. évi közbeszerzési terve letölthető

Kórházunk 2014. évi közbeszerzési terve letölthető

Kórházunk 2015. évi közbeszerzési terve letölthető

 

Szerződések közzététele:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III./4. alapján:

Szállítási keretszerződés letölthető
Szoftver Felhasználási és Bevezetési Szerződés letölthető
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján:

Közbeszerzési szerződések:

Tárgy Dokumentumok
Ultrahang Szállítási szerződés
Intenzív Osztály eszközei Szállítási szerződés
Irodai rendszerek Szerződés (Dokucentrum)
Kórházi ágyak Szállítási szerződés
Földgáz beszerzése Egyedi szerződés