Pathológia

Helye: A épület 2. emelet 

Telefonszám: 430-4800 

iroda, elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés 1318-as mellék 

boncmesterek 1183-as mellék 

szövettan 1256-os mellék 

orvosok 1177, 1257-es mellék 

Az osztály orvosai: 

Dr. Kádár Péter patológus szakorvos 

Dr Szilágyi Péter patológus szakorvos 

Dr. Szentjóbi-Szabó Tamás patológus szakorvos 

PhD Dr. Kovács Rita főorvos

Dr. Kalmár Péter Tibor  patológus szakorvos

Külsős munkatársak: 

Dr. Kovács Attila patológus szakorvos 

Dr. Krámer Zsófia patológus szakorvos 

Dr. Szirtes Ildikó patológus szakorvos 

Vezető asszisztens: Zapletál-Dikó Mariann, elérhetősége: 1256-os mellék

Az osztály tevékenysége 

Szövettan 

A kórszövettan az orvostudomány fő diagnosztikus ága, amely a betegségek szöveti  elváltozásaival és azok keletkezésének vizsgálatával foglalkozik. Orvosi beavatkozások során  eltávolított szövetek vizsgálatával foglalkozik, hogy megállapítsa a betegség pontos természetét  (tumor, nem tumor, jó- vagy rosszindulatú elváltozás, stb.), a sebészi kezelés hatásosságát  (sebészi szélek vizsgálata), vagy az elvégzett kezelések hatékonyságát vizsgálja (mint a  besugárzás utáni prosztata biopszia). Minden élő egyénből eltávolított szövetet kórszövettani  vizsgálatnak kell alávetni, amely alkalmas arra, hogy biztosítsa a szövetekben kialakult  elváltozások felismerését. Kivételt képeznek a kötelező vizsgálat alól a fogak, és élettani  terhesség esetén a placenta. 

Minden olyan szövetet, amit orvosi eljárás során távolítanak el, a patológus vizsgál meg. A napi  rutintevékenység legnagyobb részét a szövettani diagnosztika, a manuális vagy endoszkópos  szakmát művelő kollégák által küldött biopsziás vagy műtéti preparátumok leletezése alkotja.  Ez, a mindennapos szövettani diagnosztika számos kiegészítő vizsgáló módszert is magában  foglal, mint például a különleges festési eljárásokat és az immunhisztokémiai vizsgálatokat.  Ezek ma nélkülözhetetlen kiegészítői a patológia eszköztárának, melyek többek között a  differenciáldiagnosztikai kérdések eldöntését, kórokozók diagnosztizálását, daganatok  tipizálását, tumorok prognosztizálását, a minél inkább testre szabható kezelések tervezését  teszik lehetővé. A daganatos betegek kezelése szempontjából döntő szava van a  patológusoknak, hiszen a szövettani mintákat nem csak önmagukban értékelik, hanem a korábbi  vizsgálatokat, valamint a beteg egyéni kórtörténetét is figyelembe veszik, amelyek együttesen  adják a célzott terápia alapját. 

Intraoperatív fagyasztásos vizsgálat 

Az intraoperatív fagyasztásos (a műtét ideje alatt elvégzett) szövettani vizsgálati módszer  kiemelt jelentőségű a folyamat dignitásának eldöntésében, a resectios vonal tumor  mentességének meghatározásában, a nyirokcsomó metastasisok azonosításában, illetve a műtét  kiterjesztésének szükségességét illetően. 

Citodiagnosztika 

A citológiai vizsgálatok célja a különböző elváltozások azonosítása (normál, reaktív,  diszplasztikus, neoplasztikus), a daganatos folyamatok szöveti eredetének, a malignitás  fokának meghatározása, a folyamat szétterjedésének vizsgálata és prognózisa, illetőleg a terápia  hatásának vizsgálata. A citodiagnosztika során a szervekből, szövetekből valamilyen módon  kinyert sejtek mikroszkópos morfológiai vizsgálata diagnosztikus céllal, hagyományos és  szükség esetén immuncitokémiai festésekkel történik. A minták részben a kezelőorvos által  kerülnek levételre és kerülnek át a citopatológiára, részben aspirációs citológiai szakrendelésen  citopatológus szakorvosok által kerülnek levételre.

A vizsgálati módszer legnagyobb előnye, hogy gyors, kis anyag- és műszerigényű, valamint  elvégzéséhez nem szükséges sebészeti beavatkozás. Egyes szövetek vizsgálatára, mint például  a különböző folyadékok, alkalmasabb, mint a szövettani vizsgálat. Hátránya, hogy a mintavétel  gyakran nem reprezentatív, melynek leggyakoribb oka, hogy a sejtek károsodhatnak az  előkészítés során. Ezen módszerrel a szöveti szerkezetről nem kap a kezelőorvos felvilágosítást,  azonban egyértelműen eldönthetővé válik a műtét előtt, hogy milyen típusú elváltozással állnak  szemben. 

Aspirációs citológia 

A mintavétel során az elváltozást – általában ultrahang ellenőrzése mellett – radiológus szakorvos vékony tűvel szúrja meg, speciális fecskendő segítségével vákuumot képez, mely  segítségével a kérdéses területről sejteket szív (aspirál) ki. A sejtekből keneteket készülnek,  amit a szakorvos mikroszkóp segítségével vizsgál meg. 

Kórboncolás: 

A kórbonctani vizsgálat kiemelten fontos része az orvostudománynak. Nem csak azért, mert  tisztázza a halál bekövetkezését megelőzően kialakult valamennyi kóros állapotot, hanem azért  is, mert célja a népesség megbetegedési és halálozási okainak feltárása, az egészségügyi ellátás  során alkalmazott diagnosztikai és gyógyító eljárások hatékonyságának ellenőrzése, ezáltal  rendkívül fontos visszajelzést ad a kezelőorvosnak.