Akadálymentesítési nyilatkozat

A Budapesti Szent Margit Kórház elkötelezett amellett, hogy honlapját, mobilalkalmazását a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a www.szentmargitkorhaz.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap az alábbiakban felsorolt kivételek miatt csak részben felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok(ok) miatt nem akadálymentes:

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés

Egyes szkennelt pdf állományok nem felolvashatóak: a jelenlegi gyakorlat szerint a dokumentumok egy részének hitelesítése kézi aláírással történik. Az így keletkező pdf állományok szkennelése során nem minden esetben biztosítható, hogy azokat a felolvasó programok értelmezni tudják. Igyekszünk minél több tartalmat szöveges formátumban feltölteni, hogy a felolvasó szoftverek ezeket kezelni tudják.

A tartalom nem tartozik az alkalmazandó́ jogszabályok hatálya alá́

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2023.03.05én készült.

E nyilatkozat egy harmadik fél által végzett értékelés alapján készült.

Visszajelzés és elérhetőségek

Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat a informatika@sztmargitkorhaz.hu címen jelezheti.

Az akadálymentesítésért és a kérések feldolgozásért felelős: Budapesti Szent Margit Kórház / Informatikai Osztály.

Végrehajtási eljárás

Amennyiben a Budapesti Szent Margit Kórház 30 napon belül nem, vagy nem kielégítően válaszol az akadálymentesítéssel kapcsolatos bejelentésre vagy kérelemre, bejelentéssel élhet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség felé.

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019 (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf.: 182.

Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070

E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.hu

 

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta

 

Dr. Nagy Mihály főigazgató

 

Eredeti példány megtekintése