Betegjogok

Az INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ)

Az IJSZ a Belügyminisztérium önálló szervezeti egységeként működik a beteg-, ellátott-, gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében.
Az IJSZ az integrált jogvédelmi képviselettel kapcsolatos feladatkörében
  • gondoskodik a betegek, ellátottak és gyermekek törvényben meghatározott jogainak érvényesüléséről, védelméről,
  • ellátja a jogvédelmi képviselők (betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi) foglalkoztatásával összefüggő feladatokat, működteti a jogvédelmi képviselők hálózatát, irányítja, szervezi és ellenőrzi a jogvédelmi képviselők szakmai munkáját,
  • az egészségügyi szolgáltatásokat, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást, a gyermekjóléti alapellátást, a szakosított szociális ellátást biztosító intézményi elhelyezést, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) igénybevevők, törvényes képviselőik, valamint a szolgáltatást nyújtók számára tájékoztatást ad a beteg-, az ellátott- és gyermekjogokkal összefüggő kérdésekben,
  • közzéteszi a jogvédelmi képviselő elérhetőségét, fogadóórájának beosztását az érintett szolgáltatónál,
  • képzési és továbbképzési feladatokat lát el a beteg-, ellátott-, gyermeki jogok érvényesülése, valamint a jogvédelmi képviselők munkájához kapcsolódóan, továbbá kidolgozza, és szükség szerint felülvizsgálja a jogvédelmi képviselői tanfolyam és a kötelező továbbképzés tananyagát és vizsgakövetelményeit,
  • ellátja az integrált jogvédelemmel kapcsolatos módszertani feladatokat,
  • eljárhat, ha tudomására jut olyan tény, körülmény, intézkedés vagy mulasztás, amely súlyos és a beteg-, ellátott-, illetve gyermekjogokat érintő jelentős jogsérelmet okozhat. Az eljárás keretében az IJSZ tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet intézkedés megtételére, az adott üggyel kapcsolatos jogszabály tartalmára vonatkozóan, valamint az eljárásban részt vevő más szerv részére ajánlást fogalmazhat meg. (forrás: www.ijsz.hu)

Hová fordulhat segítségért?

Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 57. (postacím: 1365 Bp. Pf.: 646.)
Telefon: +361 8969 000                                                                                     Ingyenesen hívható zöld szám: 0680 620 055
Külföldről hívható: +3620 489 9614                                                                                 email: ijsz@ijsz.bm.gov.hu

A Budapesti Szent Margit Kórház betegjogi képviselője:
dr. Munk Julianna

Telefon: +36 20 489 9520, melyen elérhető
* hétfőtől csütörtökig 08:00-16:30 között,
* pénteken 08:00-14:00 óra között.
E-mail: julianna.munk@ijsz.bm.gov.hu
Félfogadási idő: “B” épület 116. szoba
(TELEFONON ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN!)

Az intézménnyel kapcsolatos panaszát a panasz@sztmargit.hu e-mail címen jelentheti be.

 

Belügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36-1-441-1000
www.kormany.hu
www.bm.gov.hu

Ügyfélszolgálat:
1051 Bp., Akadémia u. 7.
Tel.: (1) 795-1033; (1) 795-1297
Fax: (1) 795-0162
E-mail:
ugyfelszolgalat@eum.gov.hu

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
06-1-476-1100
www.antsz.hu

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Budapest, 1071 Damjanich u. 48.
Telefon: 06-1-462-64-22
e-mail:  nrszh@nrszh.hu

Alapvető Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala
1051 Budapest, Nádor u. 22.
06-1/475-7100, 06-1/269-1615
www.obh.hu

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1024 Budapest, Margit krt. 85.
06-1-336-7843, 336-7851
www.egyenlobanasmod.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1088 Budapest, József krt. 6.
06-1/459-4800, 06-1/210-4677
www.nfh.hu

Települési önkormányzatok
http://onkormanyzat.linkcenter.hu/

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara
Budapest, XI. Sztoczek u. 6. J. ép. V/507.
06-1/202 2452
www.miszk.hu

A Nép Ügyvédje Központi Igazságügyi Hivatal
1145 Budapest, Róna u. 135.
06-1-460-4789; 06-1-460-4749
www.kih.gov.hu

SZÓSZÓLÓ Alapítvány a betegek jogaiért
1075 Budapest, Károly krt. 17-19.
www.szoszolo.hu

Betegjogi Konzultációs Központ
1081 Budapest, Rákóczi út 73. II/1.;
06-1/210-0069

Társaság a Szabadságjogokért
1084 Budapest, Víg utca 28. I. em. 3.
06-1-209-0046, 279-0755
www.tasz.hu