Látogatási rend a Kórházban 2022. március 7-től

Az emberi erőforrások minisztere 6/2022. (III. 07.) számú egyedi utasításának 6. §-a, valamint az országos tisztifőorvos 15144-2/2022/EÜIG. számú határozata alapján a látogatással kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesek:

  1. Egy beteghez naponta legfeljebb két látogató mehet be (külön-külön), személyenként maximum 30 perces időtartamra, vagy egy látogató maximum 60 perces időtartamra. A portaszolgálatnál rendelkezésre álló, Kórházunkban bent fekvő betegek listáján a biztonsági őrök rögzítik a látogató érkezését, a maximált látogatói fő fölött nem engednek fel több személyt.
  2. Felhívjuk a figyelmet, hogy 14 év alatti gyermekek Kórház területére történő látogatási céllal történő érkezését nem javasoljuk!
  3. A COVID-19 fertőzés miatt kezelt betegek – az Eütv. 11. § (3)-(6) bekezdésében a kapcsolattartás jogára vonatkozóan meghatározott esetek kivételével – nem látogathatók. A törvényben szabályozott esetekben a korábbiakban meghatározott módon, a „Rendkívüli látogatási kérelem” formanyomtatványon kérvényezhető a látogatás a Főigazgatóságon (e-mail: foigazgato@sztmargit.hu).
  4. A betegek részére a 7. pontban rögzített látogatási időben névvel, osztály megnevezéssel és kórterem számmal ellátott csomag továbbra is leadható a portaszolgálatnál.
  5. Ha a beteg állapota és az intézmény adottságai megengedik, az időjárás függvényében lehetőség szerint a szabadban történjen a látogatás.
  6. A látogatóknak és a betegeknek is a maszkviselés szabályairól szóló 31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet előírásainak megfelelő maszkot kell viselniük a Kórház egész területén, az alábbi kivételekkel:
  • az egészségügyi intézményben ápolt betegek az elhelyezésükre szolgáló kórteremben nem kötelesek maszkot viselni;
  • az egészségügyi intézményben foglalkoztatott személyek nem kötelesek maszkot viselni a betegellátásra nem szolgáló, betegforgalom számára nyitva nem álló pihenésre, étkezésre szolgáló helyiségekben, orvosi és nővérszobákban, valamint irodai és egyéb munkahelyeken.
  1. A látogatásra hétköznap délután 15:00-18:00 óra között, hétvégén és ünnepnapon ezen időpont mellett délelőtt 10:00-12:00 óra között is van lehetőség. Fentiektől kivételt képez a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, ahol minden nap 16.00–17.00 óra között biztosított a látogatás. Az előírt idő letelte után a látogatók kötelesek a Kórház területét elhagyni!

Kérjük Önöket, hogy fentieket betartani, a Kórház dolgozóival együttműködni szíveskedjenek!

Jelen utasítás a kiadás napján lép hatályban, egyúttal 2022. 03. 04-én kiadott 3/2022. sz. Főigazgatói utasítás rendelkezéseit visszavonom.

A maszkviselés szabályai_31-2021. (VII.7.) EMMI rendelet

Megértésüket köszönjük!