Elhunyt dr. Markovits György, a Szent Margit Kórház egykori főigazgatója

Elhunyt dr. Markovits György, a Szent Margit Kórház egykori főigazgatója. Több mint 30 éven át dolgozott a kórházban, ez idő alatt kitartóan küzdött azért, hogy az óbudai kórház új épületekkel és új osztályokkal bővüljön.

Mindeközben arra is volt gondja, hogy a legfelkészültebb szakembereket nyerje meg munkatársainak. Orvosgenerációk példaképévé vált, akik törekvéseit folytatják. Mint egyik méltatója írta történelmet írt a Margit kórházért tett elévülhetetlen érdemeivel.

A Pro Óbuda díjas sebész-kórházigazgató számos kitüntetést kapott, az alábbi laudáció a Szent Margit Emlékplakett átadásakor hangzott el:

„Dr. Markovits György 1926. május 31-en született Miskolcon. Feleségével két fiú gyermekük született.

Orvosi diplomáját 1952 -ben a Budapesti Orvostudományi Egyetemen szerezte, majd aktív szolgálatot teljesített a Magyar Néphadseregben. A katonai szolgálat alatt sebészeti szakvizsgát szerzett. Leszerelését követően a Szent Margit Kórházban kezdte pályafutását 1956-tól 1976-ig, az akkor dr. Örlős Endre által vezetett Sebészeti Osztályon, mint alorvos később pedig adjunktus.

1976-ban egy évig a kórházhoz tartozó Rendelőintézet igazgatói posztját töltötte be.

A kórház történetében 1978 nagy fordulatot jelentett: először neveztek ki független igazgatót dr. Markovits György személyében. 1981-ig a Margit kórház igazgatójaként, majd 1991-ig főigazgatóként tevékenykedett. Ez alatt az idő alatt, az intézmény első számú vezetőjeként sem hagyta abba gyógyító tevékenységét, folyamatosan végzett műtéti beavatkozásokat is. Ebben az időben a kórház az Orvosi Egyetem oktatókórházaként is működött, ahol német es angol nyelven medikusok oktatását biztosították.

Az akkori lakásépítési program keretében Óbuda-Békásmegyeren több lakótelep épült. Lakosainak száma meghaladta a 170 ezret. Ezért az új kórház felépítése ismét előtérbe, majd napirendre került.

Vezetői megbízása alatt a kórház hihetetlen mértékű bővítésen és fejlesztésen ment keresztül.

1981-ben megépült az ,,A” épület, majd öt év múlva 1986-ban a ,,B” épület és még ebben az évben átadták a felújított ,,C” épületet is. Mindemellett arra is nagy gondot fordított, hogy az akkori legjobb szakembereket hívja meg az új osztályok élére. A három szakaszban épült kórház együttes ágylétszáma 1986-ban 735 volt, mintegy 1000 fő dolgozói létszámmal működött a betegellátás. Az öt belgyógyászati osztály mindegyike specializált feladatot lát el mind a mai napig.

Elmondhatjuk, hogy dr. Markovits György nevéhez fűződik Óbuda-Békásmegyer térségében a Szent Margit Kórház épület együtteseinek kialakítása, valamint a kerületi integrált egészségügyi ellátás megvalósítása. Nemcsak a Margit kórházat és az akkor működő két rendelőintézetet vezette, hanem az integrált kerületi egészségügyet is. A Vörösvári úti I. sz. Szakrendelőintézetet 1959-ben, a II. számút (Békásmegyer) 1986-ban nyitották meg.

A Szent Margit Kórházért tett elévülhetetlen érdemeiért, mellyel történelmet írt, méltán kiérdemelte a Szent Margit Emlékplakett adományozását.”

Markovits Gy gyászjelentése

Forrás: https://weborvos.hu/