Általános Közzétételi Lista

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. Hivatalos név (teljes név)Budapesti Szent Margit Kórház2023.05.23.
2. Székhely1032 Budapest, Bécsi út 132.2023.05.23.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)1032 Budapest, Bécsi út 132.2023.05.23.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36 1 430 48002023.05.23.
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)Nem releváns2023.05.23.
6. Központi elektronikus levélcíminfo@sztmargit.hu2023.05.23.
7. A honlap URL-jehttps://www.szentmargitkorhaz.hu/2023.05.23.
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)Főigazgatói Titkárság
1032 Budapest, Bécsi út 132.
430-4801
2023.05.23.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveFőigazgatói Titkárságvezető
Török Erzsébet
2023.05.23.
10. Az ügyfélfogadás rendjeHétfő - Csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00- 13:30
2023.05.23.
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)A szervezeti struktúra ábrája2023.05.23.
Szervezeti és működési szabályzat2024.02.05.Szervezeti és működési szabályzat
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)A szerv vezetői2023.05.23.
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)A szervezeti egységek vezetői2023.05.23.
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)Az Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-jeAz Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeAz Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezikAz Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírásaAz Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neveAz Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeAz Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljaAz Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelyeAz Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolásaAz Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neveAz Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)Az Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neveAz Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeIrányítószerv: Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36-1-441-1000
Fax: +36-1-441-1437
2023.05.23.
Fenntartó: Országos Kórházi Főigazgatóság

Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Postai címe: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Telefonszáma.: (+361) 356-1522
Telefaxszáma: (+361) 375-7253
Elektronikus levélcíme: okfo@okfo.gov.hu
Honlapja: www.okfo.gov.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeBelügyminisztérium Ügyfélszolgálat:

Telefonon 0-24 órában: Kormányzati Ügyfélvonal
Magyarországról: 1818;
Külföldről: +36 (1) 550-1858

Elektronikusan

Chat indítása (linkkel meghívandó chat- szoba)
http://webchat.opennet.hu/ugyfelvonal/?ref=kozig

Epapír: https://epapir.gov.hu/
Email: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

Posta úton: BM Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálati Osztály, 1903 Budapest Pf. 314.

Személyes ügyfélszolgálat: 2020. június 18-tól szünetel a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett járványügyi készültség fenntartásáig.

Sajtókapcsolat: sajto@bm.gov.hu; Tel: +36-1-441-1641
2023.05.23.
Országos Kórházi Főigazgatóság Ügyfélkapcsolat:

https://okfo.gov.hu/Kozerdeku_adatok/Szervezeti_adatok/ugyfelkapcsolat
1.7. Költségvetési szervek
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyeNem releváns2023.05.23.
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetőségeNem releváns2023.05.23.
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeAlapító okirat2023.05.23.Alapító okirat - 2022
Szervezeti és működési szabályzat2024.02.05.Szervezeti és működési szabályzat
Adatvédelmi szabályzat2023.05.23.
Térítési díjszabályzat2024.04.05.Térítési díjszabályzat
Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök listája2024.01.17.Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök listája
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelvenNem releváns2023.05.23.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásaNem releváns2023.05.23.
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezéseNem releváns2023.05.23.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területeNem releváns2023.05.23.
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásaNem releváns2023.05.23.
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegeNem releváns2023.05.23.
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásNem releváns2023.05.23.
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási időNem releváns2023.05.23.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőNem releváns2023.05.23.
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájaNem releváns2023.05.23.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásNem releváns2023.05.23.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlNem releváns2023.05.23.
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezéseAlapító okirat2023.05.23.Alapító okirat - 2022
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírásaAlapító okirat2023.05.23.Alapító okirat - 2022
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatásHázirend2023.05.23.Házirend
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértékeTérítési díjszabályzat2024.04.05.Térítési díjszabályzat
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékeAdatbázisok2024.01.11.Adatbázisok
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáiSzemélyzeti adatok az alapnyilvántartás szerint.
Egészségügyi adatok: egészségügyi dokumentáció papír alapú és elektronikus vezetése.
Gazdálkodási adatok.
2023.05.23.
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módjaAdatvédelmi szabályzat2023.05.23.
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségeiAdatvédelmi szabályzat2023.05.23.
Térítési díjszabályzat2024.04.05.Térítési díjszabályzat
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeiNem releváns2023.05.23.
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásaNem releváns2023.05.23.
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjaNem releváns2023.05.23.
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényeNem releváns2023.05.23.
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjeAz Intézmény nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések2023.05.23.
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)Nem releváns2023.05.23.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályaiNem releváns2023.05.23.
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)Nem releváns2023.05.23.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóiNem releváns2023.05.23.
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánosságaNem releváns2023.05.23.
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjeNem releváns2023.05.23.
8. A testületi szerv üléseinek napirendjeNem releváns2023.05.23.
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolásaNem releváns2023.05.23.
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolásaAz Intézmény nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések2023.05.23.
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)Nem releváns2023.05.23.
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzaNem releváns2023.05.23.
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumokNem releváns2023.05.23.
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotaNem releváns2023.05.23.
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólNem releváns2023.05.23.
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólNem releváns2023.05.23.
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásukPályázatok2024.04.18.Pályázatok archívum
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekHírek2023.05.23.
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeSzabályzat2024.01.22.Szabályzat
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveBudapesti Szent Margit Kórház - Főigazgatóság2023.05.23.
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)1032 Budapest, Bécsi út 132.; foigazgatosag@sztmargit.hu; tel.: 388-8901, 430-48012023.05.23.
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveAdatvédelmi tisztviselő: Tóth László
E-mail cím: adatvedelem@sztmargit.hu
Telefonszám: +36 30 3318914
2023.05.23.
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai2023. évi jelentés2024.01.26.2022. évi jelentés
2021. évi jelentés
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekNem releváns2023.05.23.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félNem releváns2023.05.23.
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi listaÁvr. 6. melléklet 12. pont

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja teendő közzé

Nem volt ilyen értékű beszerzés
2023.05.23.
Ávr. 6. melléklet 13. pont

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja teendő közzé

Nem volt ilyen értékű beszerzés
2023.05.23.
Ebtv. 20/A. § (3) és (4) bekezdés, valamint a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet

A várólista adatai - kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon - intézményi várólista esetében az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató honlapján, központi várólista esetén a kormányrendeletben kijelölt szerv honlapján megtekinthetőek, ebben a formájukban nyilvánosak. A transzplantációs várólista kivételével az ellátás igénybevételének várható időpontját is közzé kell tenni. Az egészségbiztosító honlapjáról a kormányrendeletben kijelölt szerv honlapjának közvetlenül elérhetőnek kell lennie.

https://jogviszony.neak.gov.hu/varolista_pub/
2023.05.23.
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés

Az egészségügyi szolgáltató a részleges, kiegészítő és teljes térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díját a betegek számára hozzáférhető módon hozza nyilvánosságra.

https://www.szentmargitkorhaz.hu/betegellatas/beteginformaciok/teritesi-dijszabasok/
2023.05.23.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi listaAz adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre2023.05.23.
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolásaVizsgálatok2024.01.11.Vizsgálatok
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításaiAz Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításaiEgyéb ellenőrzések, vizsgálatok
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásukRészletes fekvő- és járóbeteg ellátás szakmai struktúrája_SZMK_2023. év2023.05.23.
Intézményi esetszámok kimutatása osztályonként 2020-2022_SZMK_2023. év
Kórházi betegforgalom 2020-2022._SZMK_2023. év
Teljesítményadatok_SZMK_2023. év
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukJelentés 20232023.05.23.Jelentés 2022
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetéseiÉves költségvetések2024.05.21.Éves költségvetések archívum
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolóiSzámviteli beszámoló2024.05.21.Számviteli beszámoló archívum
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolóiA költségvetés végrehajtása2024.01.11.A költségvetés végrehajtása archívum
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok2024. I. negyedév2024.05.21.Foglalkoztatottak archívum
2023. II. negyedév2024.05.07.
2023. III. negyedév2024.05.07.
2023. IV. negyedév2024.05.07.
Álláshirdetések2023.05.23.
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege2024. I. negyedév2024.05.21.Foglalkoztatottak archívum
2023. II. negyedév2024.05.07.
2023. III. negyedév2024.05.07.
2023. IV. negyedév2024.05.07.
Álláshirdetések2023.05.23.
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve2024. I. negyedév2024.05.21.Foglalkoztatottak archívum
2023. II. negyedév2024.05.07.
2023. III. negyedév2024.05.07.
2023. IV. negyedév2024.05.07.
Álláshirdetések2023.05.23.
II. Közzétételi egység: Támogatások
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neveAz adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre2023.05.23.
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások céljaAz adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre2023.05.23.
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összegeAz adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre2023.05.23.
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyeAz adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre2023.05.23.
III. Közzétételi egység: Szerződések
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
A 2011. évi CXII. törvény 37/C §-nak megfelelve, az Intézmény a jelen közzétételi egységben közzéteendő adatait a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség által üzemeltett Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén teljesíti.https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat
2024.01.25.Szerződések archívum
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)Nem releváns2023.05.23.
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjeiAz adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre2023.05.23.
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekAz Intézmény vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ2023.05.23.
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
Adat megnevezéseAdatFrissítés dátumaArchívum
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekrőlKözbeszerzések2024.05.21.Közbeszerzések archívum
Egységes közadatkereső
https://kozadat.hu/kereso/
Adományok
https://www.szentmargitkorhaz.hu/kozerdeku-adatok/adomanyok/