Az INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ)

Az IJSZ az Emberi Erőforrások Minisztériuma önálló szervezeti egységeként működik a beteg-, ellátott-, gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében.
Az IJSZ az integrált jogvédelmi képviselettel kapcsolatos feladatkörében
  • gondoskodik a betegek, ellátottak és gyermekek törvényben meghatározott jogainak érvényesüléséről, védelméről,
  • ellátja a jogvédelmi képviselők (betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi) foglalkoztatásával összefüggő feladatokat, működteti a jogvédelmi képviselők hálózatát, irányítja, szervezi és ellenőrzi a jogvédelmi képviselők szakmai munkáját,
  • az egészségügyi szolgáltatásokat, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást, a gyermekjóléti alapellátást, a szakosított szociális ellátást biztosító intézményi elhelyezést, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) igénybevevők, törvényes képviselőik, valamint a szolgáltatást nyújtók számára tájékoztatást ad a beteg-, az ellátott- és gyermekjogokkal összefüggő kérdésekben,
  • közzéteszi a jogvédelmi képviselő elérhetőségét, fogadóórájának beosztását az érintett szolgáltatónál,
  • képzési és továbbképzési feladatokat lát el a beteg-, ellátott-, gyermeki jogok érvényesülése, valamint a jogvédelmi képviselők munkájához kapcsolódóan, továbbá kidolgozza, és szükség szerint felülvizsgálja a jogvédelmi képviselői tanfolyam és a kötelező továbbképzés tananyagát és vizsgakövetelményeit,
  • ellátja az integrált jogvédelemmel kapcsolatos módszertani feladatokat,
  • eljárhat, ha tudomására jut olyan tény, körülmény, intézkedés vagy mulasztás, amely súlyos és a beteg-, ellátott-, illetve gyermekjogokat érintő jelentős jogsérelmet okozhat. Az eljárás keretében az IJSZ tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet intézkedés megtételére, az adott üggyel kapcsolatos jogszabály tartalmára vonatkozóan, valamint az eljárásban részt vevő más szerv részére ajánlást fogalmazhat meg. (forrás: www.ijsz.hu)

Hová fordulhat segítségért?

Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 57. (postacím: 1365 Bp. Pf.: 646.)
Telefon: +361 8969 000                                                                                     Ingyenesen hívható zöld szám: 0680 620 055
Külföldről hívható: +3620 489 9614                                                                                 email: ijsz@ijsz.bm.gov.hu

A Szent Margit Kórház betegjogi képviselője:
dr. Munk Julianna
Telefon: +36 20 489 9520, melyen elérhető
* hétfőtől csütörtökig 08:00-16:30 között,
* pénteken 08:00-14:00 óra között.
E-mail: julianna.munk@ijsz.bm.gov.hu
Félfogadási idő:“B” épület 116. szoba
(TELEFONON ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN!)
Az intézménnyel kapcsolatos panaszát a panasz@sztmargit.hu e-mail címen jelentheti be.
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi)
1051 Budapest, Arany János u. 6-8.
Egészségügyért Felelős Államtitkárság
1051 Bp., Arany János utca 6-8.
Központi telefonszám: (1) 795-1100
Fax: 795-12-00
Ügyfélszolgálat:
1051 Bp., Akadémia u. 7.
Tel.: (1) 795-1033; (1) 795-1297
Fax: (1) 795-0162
E-mail:

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
06-1-476-1100
www.antsz.hu

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Budapest, 1071 Damjanich u. 48.
Telefon: 06-1-462-64-22
e-mail:  nrszh@nrszh.hu
Alapvető Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala
1051 Budapest, Nádor u. 22.
06-1/475-7100, 06-1/269-1615
Egyenlő Bánásmód Hatóság
1024 Budapest, Margit krt. 85.
06-1-336-7843, 336-7851
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1088 Budapest, József krt. 6.
06-1/459-4800, 06-1/210-4677
Települési önkormányzatok
 
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara
Budapest, XI. Sztoczek u. 6. J. ép. V/507.
06-1/202 2452
A Nép Ügyvédje
Központi Igazságügyi Hivatal
1145 Budapest, Róna u. 135.
06-1-460-4789; 06-1-460-4749
SZÓSZÓLÓ Alapítvány a betegek jogaiért
1075 Budapest, Károly krt. 17-19.
Betegjogi Konzultációs Központ
1081 Budapest, Rákóczi út 73. II/1.;
06-1/210-0069
Társaság a Szabadságjogokért
1084 Budapest, Víg utca 28. I. em. 3.
06-1-209-0046, 279-0755