Közbeszerzési információk

A Szent Margit Kórház közbeszerzésekkel kapcsolatos információi (tervek, összegzés, szerződések)

A közbeszerzés célja az államháztartás kiadásainak ésszerűsítése, a közpénzek felhasználásának átláthatóvá tétele, széles körű nyilvános ellenőrizhetősége, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján a Szent Margit Kórház mint költségvetési intézmény a törvény hatálya alá tartozik.

A szabályozásnak megfelelően a Kórházunk ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást a visszterhes szerződések megkötése céljából köteles lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében.

A beszerzés tárgya és eljárás rendje:

  1. Közösségi eljárásrend: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás
  2. Nemzeti eljárásrend: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió

Kórházunk 2020. évi közbeszerzési terve letölthető

Kórházunk 2019. évi közbeszerzési terve letölthető

Kórházunk 2018. évi közbeszerzési terve letölthető

Kórházunk 2017. évi közbeszerzési terve letölthető

Kórházunk 2017. évi Közbeszerzési Terv 1.sz. módosítása letölthető

Kórházunk 2016. évi közbeszerzési terve letölthető

Kórházunk 2015. évi közbeszerzési terve letölthető

Kórházunk 2014. évi közbeszerzési terve letölthető

Kórházunk 2013. évi közbeszerzési terve letölthető

Közbeszerzési tervek összegzése

2017. évi összegzés

2016. évi összegzés

Összegzés eredménytelen eljárásról

Összegzés KEHOP-5.2.11_SZT MARGIT_0120

Összegzés “A” épület tervezés

Összegzés egynapos sebészet

Szerződések közzététele: 

  1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III./4. alapján:

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

A VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK IDE KATTINTVA MEGTEKINTHETŐEK

2. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján:

Közbeszerzési szerződések:

Fehér mosogató beszerzése – szerződésteljesítés igazolás

Gasztroenterológiai osztály felújítása és Orvosi vezetékes gázhálózat kialakítása Vállalkozói szerződés
Fotovoltaikus rendszer kialakítása Vállalkozói szerződés
Ultrahang Szállítási szerződés
Intenzív Osztály eszközei Szállítási szerződés
Irodai rendszerek Szerződés
Kórházi ágyak Szállítási szerződés
Földgáz beszerzése Egyedi szerződés