A „Pályázat a Budapest, 16237/1. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1032 Budapest, Bécsi út. 132. szám alatt álló ingatlan „A” épület földszinti büfé helyiségének 2019. július 01. napjától 2022. június 30. napjáig szóló határozott időre szóló bérlete” tárgyában indított pályázati eljárás nyertesének az Intézmény a Whitepoint One Kft. által benyújtott pályázatot nyilvánította.
Dr. Badacsonyi Szabolcs
főigazgató