Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

                       

az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet

Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
Humánpolitikai Osztály

Bérügyi ügyintéző – Szent Margit Kórház

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1-3.

Budapest, 1032 Budapest, Bécsi út 132.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az illetmények és egyéb juttatások számfejtésének előkészítése, rögzítése a KIRA és az Orgware rendszerben. Bérfizetési jegyzékek, bérösszesítők, bérfeladások készítése, nyilvántartás vezetése az alkalmazotti jelenlétről, szabadságról és egyéb számfejtés alapját képező adatokról. Munkaidő-kimutatások, illetményszámítások, a munkavállalók részére történő igazolások és nyilatkozatok kiadása, feldolgozása. Kapcsolattartás és együttműködés a Magyar Államkincstár ügyintézőivel, illetve az intézmény dolgozóival, a belső egységekkel. Kapcsolódó jogszabályok figyelemmel kísérése, iratrendezés, irattározás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 2021.03.01-től hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm.rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) Korm.rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Emelt szintű szakképesítés, bérügyi ügyintéző.
  • Büntetlen előélet.
  • Irodai alkalmazások (levelező rendszer, MS Office, adatbázis kezelés) gyakorlott szintű ismerete.
  • KIRA, Orgware rendszer ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 154/2021., valamint a munkakör megnevezését: Bérügyi ügyintéző – Szent Margit Kórház

vagy

  • Elektronikus úton Szakál Dóra Humánpolitikai osztályvezető részére a dora@janoskorhaz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akiket az elbírálásban résztvevők megfelelőnek ítélnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Szent Margit Kórház honlapja
  • Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Szent Margit Kórház, mint álláspályázatot hirdető, az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli, ezt követően a benyújtott pályázati anyagot megsemmisíti. A Szent Margit Kórház arra illetékes munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben, a pályázó személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. Az űrlap alja

Az űrlap teteje

Az űrlap alja