Szent Margit Kórház

                       

az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet

Szent Margit Kórház
Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály

Aneszteziológus szakorvos

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

1032 Budapest, Bécsi út 132.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Folyamatos megújuló osztályunkon szakorvosi feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint. A munkakör egészségügyi szolgálati jogviszonyban, rész- és teljes állásban is betölthető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 2021.03.01-től hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm.rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) Korm.rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga.
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyéb más szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai.
 • Az előnyt teljesítő feltételek esetén annak igazolása.
 • Működési engedély érvényességének igazolása.
 • Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás.
 • Védettségi igazolvány vagy igazolás.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak az eredményes pályázótól).
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház címére történő megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 159/2021., valamint a munkakör megnevezését: Aneszteziológus szakorvos

vagy

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akiket az elbírálásban résztvevők megfelelőnek ítélnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szent Margit Kórház honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Szent Margit Kórház, mint álláspályázatot hirdető, az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli, ezt követően a benyújtott pályázati anyagot megsemmisíti. A Szent Margit Kórház arra illetékes munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben, a pályázó személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. Az űrlap alja

Az űrlap teteje

Az űrlap alja