Szent Margit Kórház

                       

az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet

Szent Margit Kórház
Oltópont

Általános orvos – Oltópont

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

1032 Budapest, Bécsi út 132.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános orvosi feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint. A munkakör egészségügyi szolgálati jogviszonyban, rész- és teljes állásban is betölthető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 2021.03.01-től hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm.rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) Korm.rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz.
  • Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai.
  • Működési engedély érvényességének igazolása.
  • Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás.
  • Védettségi igazolvány vagy igazolás.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak az eredményes pályázótól).
  • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház címére történő megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 163/2021., valamint a munkakör megnevezését: Általános orvos – Oltópont

vagy

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akiket az elbírálásban résztvevők megfelelőnek ítélnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Szent Margit Kórház honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Szent Margit Kórház, mint álláspályázatot hirdető, az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli, ezt követően a benyújtott pályázati anyagot megsemmisíti. A Szent Margit Kórház arra illetékes munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben, a pályázó személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. Az űrlap alja

Az űrlap teteje

Az űrlap alja