1032 Budapest, Bécsi út 132. C épület I. emelet

Osztályvezető főorvos: Dr. Majercsik Eszter Ph.D.

főnővér: Tóthné Weidinger Andrea

Információs telefonszám: 2502-420 / 1138, 1275 m.

Szociális szervezők: 388 6186

Ágyszám: 70

 142862
Az aktuális látogatási feltételekről az alábbi linkre kattintva lehet tájékozódni:
https://www.szentmargitkorhaz.hu/latogatasi-tilalom-lep-eletbe-2021-november-1-tol/
128865128864128866

Az osztály tevékenysége, beavatkozások

 A betegeket 2-3-6 ágyas kórtermekben helyezzük el. Az orvosi ellátás napi 8 órában történik, az ügyeletet az aktív belosztály biztosítja. Szakképzett ápolók végzik a betegek teljes körű ellátását.

Az osztály munkáját nagymértékben segítik a gyógytornászok, a dietetikusok.

A beteg érkezésekor az ápolást segítő, a mindennapi tevékenységben használt eszközöket kérjük az osztályra behozni (étkezés, tisztálkodás). Igény szerint rádió, kisebb televízió is behozható, amennyiben használata a többi beteget nem zavarja (fülhallgató használat).

Az osztály orvosai

Orvos neve Munkakör Épület Mellék
Dr. Majercsik Eszter Ph.D. osztályvezető főorvos C 1303
Betegfelvétel rendje

Az osztályra való felvétel előjegyzés alapján történik, melyet a Szociális szervező végez.              Az ellátás szerződésben rögzített feltételekkel és meghatározott ideig tart, indokolt esetben mindkét fél beleegyezésével meghosszabbítható. A betegek részleges térítési díjat fizetnek.

 

Alapítvány

Az idős betegek minőségi ellátásának érdekeit szolgálja az

Óbudai Geriátriai Alapítvány

Ezúton is köszönjük az 1% felajánlása mellett a befizetéseket, melyet a minőségi betegellátás fejlesztésére, az osztály ápolási eszközparkjának bővítésére és dolgozóink továbbképzésére fordítunk.

Adószám: 18079801-1-41

Az osztály története

A geriátriai ellátás annak a civilizációs fejlődésnek a szükségszerű következménye, aminek eredményeképpen az átlagéletkor kitolódik. A geriátriai ellátás a jóléti társadalmak szolgáltatása, ahol az a célkitűzés, hogy a megnövekedett élettartam alatt biztosítva legyen az életminőség megőrzése. Ez pedig szükségessé teszi nem csak a betegségekhez, hanem az életkorból adódó fiziológiás változásokhoz való alkalmazkodást, ennek megfelelő kezelést és ellátást is.

A geriátriai ellátás az esetek nagy részében kettős, vagyis krónikus ellátás és geriátriai ellátás együtt. A krónikus betegség mellett az életkorból adódó fiziológiai következményekre is tekintettel kell lenni. A fiatalt másként kell kezelni, mint egy időset.

Vezérmotívum az életminőség megőrzése, vagy az elkerülhetetlen csökkenés minimalizálása. Optimumkeresésről van szó, ahol nem lehet eltekinteni a kompromisszumoktól. A könnyebb érthetőség kedvéért egy példa: az inkontinenciából adódó visszahúzódás, társadalmi kapcsolatoktól való elzárkózás, szociális leépülés folyamata feloldható megfelelő pelenka biztosításával. Ezt viszont csak a jóléti társadalombiztosítás tudja finanszírozni. Ahol ez nem járható út, ott saját erőből kell erről gondoskodni. Ez pedig azonnal érthetővé teszi a térítésmentes krónikus ellátás és a térítéses vagy fizetős geriátriai ellátás közti különbséget, illetve a kettő szükségességét. Vagy nyújtunk egy olyan életminőség megőrzésére irányuló geriátriai ellátást, amihez hozzájárulást kell fizetni az igénybevevőnek, vagy térítés nélkül kénytelenek vagyunk arra szorítkozni, ami azonos a már nálunk is túlhaladott, rosszemlékű „elfekvő” által nyújtott színvonallal.

Az egyszerre krónikus és idős beteg (pl. diabeteses beteg) két szempontú megközelítést igényel. Egyszerre kell érvényesíteni a krónikus és geriátriai ellátási szempontokat. Szervezési szempontból a geriátriai és a krónikus osztály a minimum feltételekben különbözik egymástól. Osztályunk megfelel a 60/2003 (X.20.) ESzCsM rendelet geriátriára vonatkozó minimumfeltételeinek.