Közbeszerzési terv

A Szent Margit Kórház közbeszerzési terve

A közbeszerzés célja az államháztartás kiadásainak ésszerűsítése, a közpénzek felhasználásának átláthatóvá tétele, széles körű nyilvános ellenőrizhetősége, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján a Szent Margit Kórház mint költségvetési intézmény a törvény hatálya alá tartozik.

A szabályozásnak megfelelően a Kórházunk ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást a visszterhes szerződések megkötése céljából köteles lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében.

A beszerzés tárgya és eljárás rendje:

  1. Közösségi eljárásrend: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás
  2. Nemzeti eljárásrend: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió

Kórházunk 2013. évi közbeszerzési terve letölthető

Kórházunk 2014. évi közbeszerzési terve letölthető

Kórházunk 2015. évi közbeszerzési terve letölthető

Kórházunk 2016. évi közbeszerzési terve letölthető

Kórházunk 2017. évi közbeszerzési terve letölthető

Szerződések közzététele:Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III./4. alapján:

Szállítási keretszerződés letölthető
Szoftver Felhasználási és Bevezetési Szerződés letölthető
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján:

Közbeszerzési szerződések:

Tárgy Dokumentumok
Ultrahang Szállítási szerződés
Intenzív Osztály eszközei Szállítási szerződés
Irodai rendszerek Szerződés (Dokucentrum)
Kórházi ágyak Szállítási szerződwww.szentmargitkorhaz.hués
Földgáz beszerzése Egyedi szerződés